Dorte Kjær


Generalforsamling 2016 Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling 27. april 2016 Til stede: Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen   1: Valg af dirigent: Dorte valgtes.   2: Formandens beretning: Beretning 2016 Medlemsstatus: Vi har et ukendt antal medlemmer registreret med en mail adresse. Desuden er der nu […]

Referat – Generalforsamling, 27. april 2016


Referat af Seniorteutonernes bestyrelsesmøde, 29. september 2014 Deltagere: Dorte Kjær, Ole Krogh, Erik Hove Olesen, rektor Søren Christensen og Søren Herred Johnsen. Referent: Søren J. Dagsorden: 1) Nye metoder for indsamling af midler til foreningen, nu da scorebogen er opgivet. 2) Tid og sted for åleaften 2014. 3) Orlaaften i foråret […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 29. september 2014


Referat af Seniorteutonernes Bestyrelsesmøde, 6. september 2013 Fremmødte: Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen, Søren Johnsen. Dagsorden: 1)     Dimissionsfrokosten 2013 2)     Scorebogen 3)     Åleaften 4)     Orlaaften 5)     Evt. Ad 1: Dimissionsfrokosten 2013 var meget velbesøgt, og gav et overskud på ca. 1000,-. Det blev besluttet, at hæve kuvertprisen fra […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 6. september 2013Referat fra Seniorteutonernes ordinære generalforsamling, 17. april 2013 kl. 16 i Gymnasiets lærerværelse Deltagere: Bo Hove (vicerektor), Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen Fraværende: Birger Hansen, Simon Kollerup  Referent: Søren Johnsen 1)     Valg af dirigent: Erik Hove modtog valg, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet […]

Referat – Generalforsamling, 17. april 2013


Referat fra Seniorteutonernes bestyrelsesmøde, 24. august 2012 kl. 16 på Finn Jorsals kontor Deltagere: Finn Jorsal, Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen.  Referent: Søren Dagsorden: Kommende Åleaften Scorebogen Jubilararrangementet 2011 og 2012 Orla-aften og Generalforsamling 2013 evt. Ad1: Der satses på Øst Vildsund gl. færgekro ligesom […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 24. august 2012


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling, fredag d. 23. marts 2012 1: Valg af dirigent: Doris Roed Otte blev valgt. 2: Formandens beretning:  Medlemsstatus: Vi har knap 100 medlemmer registreret med e-mailadresse. Desuden er der pr. dd. et ukendt antal medlemmer via vores Facebook gruppe. Facebook har ændret layout, så jeg kan […]

Referat – Generalforsamling, fredag d. 23. marts 2012