Runde Dage


Kommende jubilarer

Det er efterhånden en tradition, at Seniorteutonerne står som arrangør af en “pakkeløsning” for jubilarer ved dimissionsfesten på gymnasiet. Løsningen må betegnes som en succes, for antallet af jubilarer, der benytter løsningen, stiger støt år for år.

Datoen for dimissionen er altid den sidste fredag i juni. I 2020 er datoen 26. juni.

OBS  OBS  OBS: På grund af risikoen for smitte med Covid-19 er det desværre ikke muligt at afholde den traditionelle jubilæumssammenkomst i år!
(Gymnasiet afholder en dimission for årets studenter, men uden tilskuere.)

Vi ved, at der i tidsrummet op til begivenheden vil være hektisk aktivitet med at finde sammen med de tidligere klassekammerater. Seniorteutonerne kan desværre ikke hjælpe med at finde adresserne, men på vores Facebookside: Seniorteutonerne, kan man måske finde hinanden.

Pakkeløsningen omfatter følgende:

1) Kl. 10.00: Deltagelse i den almindelige dimission i Thyhallen.
NB! Der er reserveret pladser til alle jubilarer, der har meldt sig til “pakkeløsningen”.

2) Ca. kl. 11.30: En lille reception (sammen med årets dimittender), der foregår i Teutonersalen umiddelbart efter dimissionen. Her er der mulighed for at få taget et klassefoto af en professionel fotograf.

3) Ca. kl. 12.30: En frokostbuffet med kaffe og kage i Gymnasiets lærerværelse, hvor alle jubilarer deltager.
NB! Vi dækker op til alle jubilarer, der har meldt sig til samt betalt for “pakkeløsningen”. Af hensyn til borddækningen bedes I overholde betalingsfristen.

Arrangementet slutter kl. 15.00.

Tilmeldinger og betaling (150 kr. pr person) sker klassevis ved overførsel til Seniorteutonernes konto i Sparekassen Thy:

Kontonr: 9090 050 5873645

Tilmeldingsfrist for den klassevise tilmelding: Kl. 12 den mandag, som er 12 dage forud for dimissionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ole Krogh, tlf. 2363 6323, e-mail: info@seniorteutonerne.dk

Ad Jubilæum 2020:

3. SA-STUDENTERNE FRA THISTED GYMNASIUM 1970: HVOR ER I HENNE????
Vi har invitationer til vores 50 års studenterjubilæum fredag den 26. juni 2020 kl. 12, og vi vil så gerne vide, hvor vi skal sende dem hen.
Kan du hjælpe os? Så kontakt:
John Simonsen: john50.simonsen@gmail.com, tlf. 24247386
eller
Sus/Susanne V. Knudsen: susanne.v.knudsen@gmail.com, tlf. 51928177OBS OBS OBS 

Arkivar og lektor Orla Poulsen har på en USB-stick samlet materiale fra Gymnasiets historie!
Denne guldgrube af billeder og historier kan erhverves hos Ole Krogh for 100 kr.
Beløbet går til Gymnasiets Rejsefond og er Seniorteutonernes bidrag til støtte af gymnasiaster på studietur.