Begivenheder


Seniorteutonerne afholder hvert år forskellige arrangementer, navnligt vores Jubilæumsarrangement og vores årlige Åleaften. Arrangementerne er åbne for alle med tilknytning til Thisted Gymnasium og er som regel velbesøgte.

OBS! I 2022 har Thisted Gymnasium 75 års jubilæum. Dette fejres med en gigantisk fest i Thyhallen lørdag, den 8. oktober. Se mere på Thisted gymnasiums hjemmeside!