“Åleaften”


aaleaften

Generalforsamling og “Stegte Ål”,

fredag den 27. oktober 2023

Seniorteutonerne afholder hvert efterår en hyggeaften med stegte ål. Desværre er ålen udrydningstruet, så vi spiser noget andet. Vi har de senere år været på Øst Vilsund gl. Færgekro. Se kroens hjemmeside: http://www.vildsundkro.dk.

Forud for spisningen afholdes den ordinære generalforsamling.

På et bestyrelsesmøde i august 2023 har bestyrelsen overvejet, om vi har kræfter til at fortsætte. Se gerne referat fra mødet andetsteds på hjemmesiden. Derfor opfordrer vi til at deltage i generalforsamlingen, hvor vi vil tage stilling til foreningens fremtid!  –  SE REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN UNDER MØDER.

Kroen tilbyder værelser til en favorabel pris. Interesserede bedes selv at aftale overnatning med kroen. Tlf + 45 9774 6067, eller mail: info@vildsundkro.dk.

Programmet for “Åleaften” 2023,
fredag den 27. oktober:

  • 17.30: Seniorteutonernes ordinære generalforsamling.
  • 18.30: Samling forud for middagen.
  • 19.00: Middagen starter. Slut, når der er spist op!

Prisen bliver ca. 300 kr. pr. kuvert, der afregnes individuelt med kroen i løbet af middagen.
Drikkevarer kan købes til kroens sædvanlige priser.

Tilmelding til: Ole Krogh
Mail: olekrogh9@gmail.com
Eller sms til 2363 6323
Senest mandag den 23. oktober.