Månadsarkiv: oktober 2023


Dagsorden i henhold til vedtægterne:1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Kassereren fremlægger regnskabet for tidligere år4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent5. Indkomne forslagBestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fremtid. Det har igennem flere år været forsøgt at få nye medlemmer i bestyrelsen.Eventuelle forslag skal være bestyrelsen […]

Generalforsamling, fredag 27. oktober 2023, på Øst Vildsund Færgekro