Dorte Kjær


§ 1          Foreningens navn er Seniorteutoneme, Thisted Gymnasiums Venner”. Dens hjemsted er Thisted kommune. §2        Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolen og dens tidligere elever og lærere, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt, og disse indbyrdes, samt at yde øko­nomisk støtte til skolen og dens elever. §3        […]

Vedtægter for “Seniorteutonerne, Thisted Gymnasiums Venner”


5 deltagere. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger regnskabet for tidligere år 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fremtid. Det har igennem flere år været forsøgt at få […]

Referat af Generalforsamling 2023


Dagsorden i henhold til vedtægterne:1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Kassereren fremlægger regnskabet for tidligere år4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent5. Indkomne forslagBestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fremtid. Det har igennem flere år været forsøgt at få nye medlemmer i bestyrelsen.Eventuelle forslag skal være bestyrelsen […]

Generalforsamling, fredag 27. oktober 2023, på Øst Vildsund FærgekroDeltagere: Ole, Dorte og Søren. Referent: Søren Dagsorden: Ad1.: Vi diskuterede om der pt. er brug for foreningen. Bestyrelsen ser en stor interesse for facebookgruppen, som i skrivende stund har 336 medlemmer med flere nytilkomne. Vi fornemmer også en god interesse for hjemmesiden – ikke alle seniorer er lige begejstrede […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 31. august 2023


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling fredag d. 12. november 2021 Til stede fra bestyrelsen: Ole Krogh og Søren Johnsen Generalforsamlingen blev afholdt sammen med foreningens Åleaften på Øst Vilsund Kro. Det var en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Vi var i alt 14 deltagere, heraf 9 ålespisere. […]

Referat – generalforsamling 2021


Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende stegte ål. Begge arrangementer foregår på Øst Vilsund Færgekro. Fredag den 12. november 2021. Der tages forbehold for en evt. aflysning som annonceres hvis der kommer nye restriktioner til begrænsning af Corona smitte. Thisted den 8.9.2020 Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling i 2020 og den […]

Generalforsamling 2021Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling onsdag d. 24. april 2019 Til stede: Erik Hove Olesen, Dorte Kjær, Ole Krogh og Søren Johnsen Valg af dirigent: Dorte valgtes enstemmigt Formandens beretning: Beretning 2019: Medlems status: Vi har nu 169 i Facebookgruppen. En pæn tilvækst siden sidste år, hvor der var 146. Medlemstallet […]

Referat – Generalforsamling april 2019


SENIORTEUTONERNE Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00 Lærerværelset, Thisted Gymnasium.   Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2018. 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal […]

Dagsorden Generalforsamling, 24. april 2019


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling 25. april 2018 Til stede: Niels Møller, Dorte Kjær, Ole Krogh og Søren Johnsen   Valg af dirigent: Dorte valgtes enstemmigt.   Formandens beretning: Beretning 2018 Medlemsstatus: Vi har nu 146 i vores Facebook gruppe. En pæn tilvækst siden sidste år, hvor der var 123. Medlemstallet […]

Referat – Generalforsamling april 2018SENIORTEUTONERNE Indkaldelse til ordinær generalforsamling Fredag den 21. april 2017 kl. 17.00 Lærerværelset, Thisted Gymnasium. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger regnskabet for 2016. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 […]

Dagsorden Generalforsamling 2017