Referater


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling onsdag d. 24. april 2019 Til stede: Erik Hove Olesen, Dorte Kjær, Ole Krogh og Søren Johnsen Valg af dirigent: Dorte valgtes enstemmigt Formandens beretning: Beretning 2019: Medlems status: Vi har nu 169 i Facebookgruppen. En pæn tilvækst siden sidste år, hvor der var 146. Medlemstallet […]

Referat – Generalforsamling april 2019


SENIORTEUTONERNE Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00 Lærerværelset, Thisted Gymnasium.   Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2018. 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal […]

Dagsorden Generalforsamling, 24. april 2019


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling 25. april 2018 Til stede: Niels Møller, Dorte Kjær, Ole Krogh og Søren Johnsen   Valg af dirigent: Dorte valgtes enstemmigt.   Formandens beretning: Beretning 2018 Medlemsstatus: Vi har nu 146 i vores Facebook gruppe. En pæn tilvækst siden sidste år, hvor der var 123. Medlemstallet […]

Referat – Generalforsamling april 2018SENIORTEUTONERNE Indkaldelse til ordinær generalforsamling Fredag den 21. april 2017 kl. 17.00 Lærerværelset, Thisted Gymnasium. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger regnskabet for 2016. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 […]

Dagsorden Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2016 Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling 27. april 2016 Til stede: Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen   1: Valg af dirigent: Dorte valgtes.   2: Formandens beretning: Beretning 2016 Medlemsstatus: Vi har et ukendt antal medlemmer registreret med en mail adresse. Desuden er der nu […]

Referat – Generalforsamling, 27. april 2016


Referat af Seniorteutonernes bestyrelsesmøde, 29. september 2014 Deltagere: Dorte Kjær, Ole Krogh, Erik Hove Olesen, rektor Søren Christensen og Søren Herred Johnsen. Referent: Søren J. Dagsorden: 1) Nye metoder for indsamling af midler til foreningen, nu da scorebogen er opgivet. 2) Tid og sted for åleaften 2014. 3) Orlaaften i foråret […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 29. september 2014Referat af Seniorteutonernes Bestyrelsesmøde, 6. september 2013 Fremmødte: Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen, Søren Johnsen. Dagsorden: 1)     Dimissionsfrokosten 2013 2)     Scorebogen 3)     Åleaften 4)     Orlaaften 5)     Evt. Ad 1: Dimissionsfrokosten 2013 var meget velbesøgt, og gav et overskud på ca. 1000,-. Det blev besluttet, at hæve kuvertprisen fra […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 6. september 2013


Referat fra Seniorteutonernes ordinære generalforsamling, 17. april 2013 kl. 16 i Gymnasiets lærerværelse Deltagere: Bo Hove (vicerektor), Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen Fraværende: Birger Hansen, Simon Kollerup  Referent: Søren Johnsen 1)     Valg af dirigent: Erik Hove modtog valg, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet […]

Referat – Generalforsamling, 17. april 2013


Referat fra Seniorteutonernes bestyrelsesmøde, 24. august 2012 kl. 16 på Finn Jorsals kontor Deltagere: Finn Jorsal, Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen.  Referent: Søren Dagsorden: Kommende Åleaften Scorebogen Jubilararrangementet 2011 og 2012 Orla-aften og Generalforsamling 2013 evt. Ad1: Der satses på Øst Vildsund gl. færgekro ligesom […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 24. august 2012