Dagsorden Generalforsamling 2017


SENIORTEUTONERNE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag den 21. april 2017 kl. 17.00
Lærerværelset, Thisted Gymnasium.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Kassereren fremlægger regnskabet for 2016.
 • Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
  • Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Vi ser meget gerne nye medlemmer i bestyrelsen.
  • Arbejdsbyrden er overkommelig, så stil gerne op.
 • Valgt af 2 revisorer.
  • På valg er Doris Otte og Karsten Lyngs.
 • Eventuelt.
  • Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Kontaktadresse:
Ole Krogh, Toftevej 28, 7700 Thisted, telefon 23 63 63 23, Mail: olekrogh9@gmail.com