Månadsarkiv: november 2023


§ 1          Foreningens navn er Seniorteutoneme, Thisted Gymnasiums Venner”. Dens hjemsted er Thisted kommune. §2        Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolen og dens tidligere elever og lærere, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt, og disse indbyrdes, samt at yde øko­nomisk støtte til skolen og dens elever. §3        […]

Vedtægter for “Seniorteutonerne, Thisted Gymnasiums Venner”


5 deltagere. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger regnskabet for tidligere år 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fremtid. Det har igennem flere år været forsøgt at få […]

Referat af Generalforsamling 2023