Referat – Bestyrelsesmøde, 31. august 2023


Deltagere: Ole, Dorte og Søren. Referent: Søren

Dagsorden:

  1. Foreningens fremtid?
  2. Facebook, hjemmeside og jubilæumsarrangement.
  3. ”Åle”aften og generalforsamling 2023

Ad1.:

Vi diskuterede om der pt. er brug for foreningen. Bestyrelsen ser en stor interesse for facebookgruppen, som i skrivende stund har 336 medlemmer med flere nytilkomne. Vi fornemmer også en god interesse for hjemmesiden – ikke alle seniorer er lige begejstrede for Facebook.. Tilslutningen til jubilæumsarrangementet er godt og stabilt. Bestyrelsen ser således et fortsat behov for foreningen.

Ad2.:

Facebookgruppen er gratis og meget brugt – kræver ikke meget vedligehold. Brugerne kan tilgå den meget nemt, og den er nem at poste nyheder på. Hjemmesidens popularitet vil vi have kortlagt – Dortes søn, Asger, udstyrer den med en ”tæller” så bestyrelsen kan vurdere om den er udgiften værd. Ole vil undersøge muligheden for, om Seniorteutonernes hjemmeside kan afløses af en fane på gymnasiets hjemmeside – billigt og nem at finde. Ole vil også undersøge muligheden for, at gymnasiet (Jonna) overtager tilmelding til, og til dels afvikling af, jubilæumsarrangementet. Næste år finder dette sted 28. juni. Bestyrelsen vil således gerne overdrage flere opgaver til gymnasiet form at fremtidssikre aktiviteterne for tidligere studerende uafhængigt af foreningens eksistens.

Ad3.:

Generalforsamlingen 2023 finder sted d. 27. oktober kl. 17.30 – 18.30 på Vilsund Øst. Bestyrelsen lægger en opfordring til deltagelse op på Facebook og hjemmesiden, hvor det gøres klart, at det er foreningens fremtid, som er det primære dagsordenspunkt. Bestyrelsen skal have undersøgt muligheden for at afvikle ordinær- og ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af hinanden hvis en nedlukning bliver udfaldet. Bestyrelsens indstilling vil være, at foreningen overgår til status af ”hvilende” – en tilstand der ligeledes skal defineres nærmere.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning – separat opslag for tilmelding følger senere.