Referat – Generalforsamling april 2018


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling 25. april 2018

Til stede: Niels Møller, Dorte Kjær, Ole Krogh og Søren Johnsen

 

  • Valg af dirigent:

Dorte valgtes enstemmigt.

 

  • Formandens beretning:

Beretning 2018

Medlemsstatus: Vi har nu 146 i vores Facebook gruppe. En pæn tilvækst siden sidste år, hvor der var 123. Medlemstallet stiger stadig, og der dukker jævnligt nogen op som melder sig til gruppen.

Aktiviteter: Ved dimissionen var vi i stand til at uddele 4000 kr. til skolens rejsefond, og det skulle gerne fortsætte også i 2018. Vi tjener hvert år lidt på overskud fra jubilæumsarrangementet, og har også tjent lidt på salg af USB stick med skolens historie.

Åleaften blev også denne gang afholdt på Øst Vilsund Kro. Det var en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Vi var i alt 12 deltagere. Der var igen overtal af deltagere uden for bestyrelsen. Vi havde igen en god oplevelse ved at der blev præsenteret musikalsk indslag ved Mogens og Fritz. Vi fik som fællessang øvet os i sangen “Ålemad“ – gendigtet over den gode melodi “All of me”.

Jubilæumsarrangementer: Jubilæumsarrangementet ved dimissionen var en stor succes. Der var godt 50 deltagere, som havde et par gode timer og som roste den gode mad Aslak havde fremstillet.

Det tegner til et stort jubilæumsarrangement i 2018. Det bliver fredag den 29. juni. Indtil videre er der kontakter fra jubilarer der fejrer 60, 55, og 50 jubilæum.

Hjemmesiden: Information om aktiviteter foregår ved mail, ved opslag på hjemmesiden, samt i Facebook. Hjemmesiden er takket være Dortes søn Asger blevet helt professionel og præsenterer sig flot. Tak til Asger, som fik en flaske whisky for indsatsen. Dorte har opgaven med at ajourføre siden, og det fungerer stort set godt.

 

  • Kassereren fremlægger regnskabet for 2017:

Efter salg af USB-nøgler ved dimissionsfrokosten + overskud fra selve frokosten på 3480,- og efter div. udgifter er fratrukket, har foreningen 4308,- på bogen.

 

  • Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet at donere 4000,- til rejsefonden. Herefter er der ca. 300,- på bogen.

 

  • Indkomne forslag:

Ingen.

 

  • Valg af (nye) bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opfordre vores medlemmer til at indgå i bestyrelsen når vi træffer dem ved foreningens arrangementer.

 

  • Valg af to revisorer:

Der var genvalg af Doris Otte og Carsten Lyngs.

 

  • Eventuelt:

 

Dorte: Vi skal have flere opslag på Facebook vedr. foreningens virke: Generalforsamlingen, Jubilararrangementerne og salget af USB-nøgler. Muligheden for samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund skal undersøges – Ole påtager sig opgaven at kontakte Søren Odgaard Christensen fra forbundet.

Niels: Der skal opfordres til at melde sig til Facebookgruppen under jubilararrangementet.

Søren: Vi skal undersøge muligheden for, at koble opslag på Facebook direkte til hjemmesiden – Dorte vil spørge sin søn, om det kan fikses.

Jubilarfrokosten:

Erik, Dorte og Ole assisterer ved frokosten, og Søren arbejder.

Ole medbringer USB-nøgler og arrangementsplan.

 

 

 

Venlig hilsen

Søren