Generalforsamling 2021


Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende stegte ål.

Begge arrangementer foregår på Øst Vilsund Færgekro. Fredag den 12. november 2021.

Der tages forbehold for en evt. aflysning som annonceres hvis der kommer nye restriktioner til begrænsning af Corona smitte.

Thisted den 8.9.2020

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling i 2020 og den vedtægtsmæssige generalforsamling i 2021 blev ikke afholdt på grund af Corona restriktionerne. Som situationen er nu føler vi det sikkert at gennemføre generalforsamlingen i november. Det sker fredag den 12. november 2021 kl. 17.30 – 18.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2019 og 2020.
  4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vi ser gerne nyvalg af medlemmer til bestyrelsen. Der er ledige pladser!
  7. Vagt af 2 revisorer.                       På valg er Doris Otte og Karsten Lyngs.
  8. Eventuelt.

Stegte ål:

Fredag den 12. november 2021 kl. 19.00 –???.

Efter generalforsamlingen er der den traditionelle fælles spisning af stegte ål.

Vi starter ålespisningen kl. 19.00 og slutter når der er spist op. Prisen bliver ca. 300 kr. pr. kuvert, der betales kontant i løbet af middagen. Drikkevarer kan købes til kroens sædvanlige priser.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men det er nødvendigt med tilmelding til ålespisningen. Tilmelding til spisning sker ved mail til olekrogh9@gmail.com, eller sms eller telefon til 23636323.

Ønskes overnatning på kroen eller en alternativ menu skal det aftales direkte med hotelværten på http://vildsundkro.dk/, telefon 9774 6067.