Årsarkiver: 2013


Referat af Seniorteutonernes Bestyrelsesmøde, 6. september 2013 Fremmødte: Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen, Søren Johnsen. Dagsorden: 1)     Dimissionsfrokosten 2013 2)     Scorebogen 3)     Åleaften 4)     Orlaaften 5)     Evt. Ad 1: Dimissionsfrokosten 2013 var meget velbesøgt, og gav et overskud på ca. 1000,-. Det blev besluttet, at hæve kuvertprisen fra […]

Referat – Bestyrelsesmøde, 6. september 2013


Referat fra Seniorteutonernes ordinære generalforsamling, 17. april 2013 kl. 16 i Gymnasiets lærerværelse Deltagere: Bo Hove (vicerektor), Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen Fraværende: Birger Hansen, Simon Kollerup  Referent: Søren Johnsen 1)     Valg af dirigent: Erik Hove modtog valg, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet […]

Referat – Generalforsamling, 17. april 2013