Referat – Bestyrelsesmøde, 6. september 2013


Referat af Seniorteutonernes Bestyrelsesmøde, 6. september 2013

Fremmødte:

Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen, Søren Johnsen.

Dagsorden:

1)     Dimissionsfrokosten 2013

2)     Scorebogen

3)     Åleaften

4)     Orlaaften

5)     Evt.

Ad 1: Dimissionsfrokosten 2013 var meget velbesøgt, og gav et overskud på ca. 1000,-.

Det blev besluttet, at hæve kuvertprisen fra 125, – til 150,- fra og med 2014 (Prisen rettes på hjemmesiden)

Ad 2: Scorebogen: Deadline for indsamling af annoncemateriale er fredag d. 20. september.

Annoncefordeling:

Dorte: Jazz i Thy. (Forsøges: Cafe Baghuset)

Ole: Intersport, VUC, Klaus Guldsmed, Photocare (Forsøges: Danske Bank og Nordea)

Erik: Sparekassen

Søren: Brillehuset, Østbyens Cykler, Dampmøllen (Forsøges: Den engelske Pub)

Søren kontakter Finn for at høre, om han vil kontakte de annoncører, han tidligere havde ansvaret for. Det drejer sig om:

Finn: Bryghuset, Dagli´Brugsen, Thyhallen, Hanstholm Turistfart.
Desuden tilbydes Cold Hawaii en annonce i bogen.

I tilfælde af, at Finn trækker sig, kontaktes Jonna, og ellers må vi finde en anden løsning.  Jonna kontaktes ang. møde med Dantryk i uge 39 på gymnasiet for endelig tilretning inden tryk.

Ad 3: Åleaftenen: Ole kontakter ”Fiskehuset” vedr. et ålearrangement fredag d. 22. november. Der skal være mulighed for at vælge andet end ål og snaps, og følgeligt afregner vi hver for sig. Bordopstillingen skal være hensigtsmæssig i forhold til at kunne samtale.

Ole har spurgt på Fiskehuset, men dette kan ikke lade sig gøre. Så vi er måske tilbage ved Øst Vildsund gl. Færgekro?? (NB Det bliver på Fiskehuset!!)

Ad 4: Orlaaften: Ole kontakter Orla. Vores forslag: Foredrag fredag d. 28. marts i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Ad 5: Næste møde aftales på et senere tidspunkt.