Referat – Bestyrelsesmøde, 29. september 2014


Referat af Seniorteutonernes bestyrelsesmøde, 29. september 2014

Deltagere: Dorte Kjær, Ole Krogh, Erik Hove Olesen, rektor Søren Christensen og Søren Herred Johnsen.
Referent: Søren J.

Dagsorden:

1) Nye metoder for indsamling af midler til foreningen, nu da scorebogen er opgivet.

2) Tid og sted for åleaften 2014.

3) Orlaaften i foråret 2015.

4) evt. andre aktiviteter, herunder tid for næste møde.

5) Evt.

Orientering v/ Søren C.:

Efter møder med elevrådet er konklusionen, at tiden, og ikke mindst Facebook, har overhalet Scorebogen – der er ikke interesse eller behov for bogen længere blandt eleverne.

Ad 1)

Seniorteutonerne plejer at yde et bidrag på ca. 15.000 kr. til støtte til elevernes udenlandsrejser. Som landet ligger nu, er foreningens indtægtskilder den beskedne merbetaling ved jubilarfesten, samt lidt overskud fra øl- og vandsalget ved Orlaaftenen.

Seniorteutonerne har en værdi for skolen, men historien skal fortælles, så foreningen ikke drukner i mængden.

Dorte forslog, at Seniorteutonerne kommer til en morgensamling og opfordrer eleverne til at komme med forslag til indtægtskilder.

Søren C. foreslog afholdelse af enten et større arrangement og/eller salg af sponserede T-shirts med skolens logo, da indtægter fra alkoholsalg ved elevfester ikke er  i overensstemmelse med skolens politik vedr. alkohol.

Bestyrelsen besluttede: For at få eleverne involveret i/tage ejerskab til fremtidige indtægtsmuligheder opsættes en idekasse, hvor bedste ide præmieres med to biografbilletter. Ole og Erik deltager i morgensamlingen onsdag d. 14. januar 2015, hvor foreningen og idekassen præsenteres.

Ad 2)

Åleaftenen vil i år finde sted på Øst Vildsund Gl. Færgekro fredag d. 7. november. Ole tager kontakt til kroen og forsøger at få et velegnet lokale med en passende bordopstilling.

Ad 3)

Orlaaften: Erik kontakter Orla angående et tidspunkt for aftenen – vi satser på, at Orla kan fortælle om sin nye bog en fredag ultimo marts, evt. i forbindelse med generalforsamlingen.

Andre foredragsholdere blev foreslået: Erland Knudssøn Madsen, Bo Fink, Flemming Skipper, Knud Holck Andersen, Jens Lauritsen og Jytte Nielsen – emner vi kan vende tilbage til.

Ad 4)

Næste møde: 2. februar 2015, efter morgensamlingen i januar.

Dagsordenen vil bl.a. dreje sig om elevforslag fra idekassen, vedtægtsændringer, dato for Orlaaftenen og indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad 5) Evt.

Søren C. orienterede om gymnasiets nye logo, der er lavet af Erland Knudssøn Madsen. Det er en nyfortolkning af det gamle og præsenteres snart. Ligeledes orienterede Søren C om planerne om at udnævne æresstudenter, der har gjort det godt med en eksamen fra gymnasiet i bagagen.