Referat – Bestyrelsesmøde, 24. august 2012


Referat fra Seniorteutonernes bestyrelsesmøde, 24. august 2012
kl. 16 på Finn Jorsals kontor

Deltagere: Finn Jorsal, Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen. 

Referent: Søren

Dagsorden:

  1. Kommende Åleaften
  2. Scorebogen
  3. Jubilararrangementet 2011 og 2012
  4. Orla-aften og Generalforsamling 2013
  5. evt.

Ad1:

Der satses på Øst Vildsund gl. færgekro ligesom sidst, da der var generel tilfredshed med arrangementet / ålene. Datoen bliver fredag d. 9. november2012, og sidste tilmeldingsfrist / pris meldes ud senere. Ole Krogh rundsender en mail.

Når der er overblik over tilmeldingerne, arrangeres der fælleskørsel.

Ad 2:

Finn Jorsal takkede for de 15.000,- til gymnasiets rejsefond.

Der blev diskuteret mulige, nye annoncøremner, som skal kontaktes. Finn Jorsal holder jævnligt møde med elevrådet, og det deltager gerne i jagten på nye annoncører.

Skulle der være et menigt medlem med en annoncør på hånden, skal man være mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen!

Ad 3:

Årets jubilæumsarrangement var noget sløjt besøgt, men i 2013 forventes højere deltagelse; Bestyrelsen har bl.a. hørt pålidelige rygter om samling af 50-årsjubilarer. Datoen er d. 28. juni 2013, og rammen for begivenheden er endnu ikke helt fastlagt.

Ad 4:

Datoen for Generalforsamlingen 2013 fastlægges endeligt når Finn Jorsal har forhørt sig ved Orla Poulsen om en aften, hvor ”Orla-aftenen” kan afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.

Datoer i spil: fredagene 8. eller 15. marts 2013, så reservér dagene allerede nu for et spændende foredrag!

Evt.:

Dorte Kjær opfordrede de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at komme med ideer til indhold på Seniorteutonernes hjemmeside. Forslag fra medlemmerne modtages gerne.

Venlig hilsen Søren Herred Johnsen